Hóa học Lớp 8: Bốn bình có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất  , mỗi bình chứa đầy một trong các khí sau : Ôxy O2 , hidro H2,

Hóa học Lớp 8: Bốn bình có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất  , mỗi bình chứa đầy một trong các khí sau : Ôxy O2 , hidro H2,  cácbon dioxit CO2 ,  Nitơ N2.     A)  so sánh số mon chất số phân tử của chất khí trong mỗi bình giải thích                 B)  so sánh khối lượng từng chất khí trong mỗi bình. Cho ai biết bình chứa khí có khối lượng lớn nhất, nhỏ nhất ( nếu co ), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ