Hóa học Lớp 8: 21: Xác định công thức phân tử của mỗi chất sau: a, Thành phần: 85,5% C, 14,2% H, M =56 b, 51,3  % C, 9,4% H, 12 N% , 27,3 % O. Biế

Hóa học Lớp 8: 21: Xác định công thức phân tử của mỗi chất sau: a, Thành phần: 85,5% C, 14,2% H, M =56 b, 51,3  % C, 9,4% H, 12 N% , 27,3 % O. Biết tỉ khối hơi so với không khí là 4,05., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 8: 21: Xác định công thức phân tử của mỗi chất sau: a, Thành phần: 85,5% C, 14,2% H, M =56 b, 51,3  % C, 9,4% H, 12 N% , 27,3 % O. Biế”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ