Hóa học Lớp 12: Thủy phân 17,8 gam tristearin (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 bằng 350 ml dung dịch KOH 0,2M thu được glixerol và dung dịch Y.

Hóa học Lớp 12: Thủy phân 17,8 gam tristearin (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 bằng 350 ml dung dịch KOH 0,2M thu được glixerol và dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 19,88 B. 19,32 C. 18,76 D. 7,00, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Thủy phân 17,8 gam tristearin (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 bằng 350 ml dung dịch KOH 0,2M thu được glixerol và dung dịch Y.”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ