Hóa học Lớp 12: Thực hiện tổng hợp tetrapeptit từ 5 mol glyxin, 4 mol alanin và 7 mol axit 2-a mi nobuanoi c . Biết các phản ứng

Hóa học Lớp 12: Thực hiện tổng hợp tetrapeptit từ 5 mol glyxin, 4 mol alanin và 7 mol axit 2-a mi nobuanoi c . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng của tetrapeptit thu được là A. 1236 g. B. 1164 g. C. 1308 g. D. 1452 g., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ