Hóa học Lớp 12: Thực hiện phản ứng hiđro hóa CH 3 CHO (xúc tác Ni, t o ) thu được sản phẩm hữu cơ nào sau đây? A

Hóa học Lớp 12: Thực hiện phản ứng hiđro hóa CH 3 CHO (xúc tác Ni, t o ) thu được sản phẩm hữu cơ nào sau đây? A. CH 3 COOH B. CH 3 OH C. C 2 H 5 OH D. CH 3 COONH 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ