Hóa học Lớp 12: Thực hiện các thí nghiệm sau : (1) Sục khí SO 2 vào dung dịch KMnO 4 . (2) Sục khí Cl 2 v

Hóa học Lớp 12: Thực hiện các thí nghiệm sau : (1) Sục khí SO 2 vào dung dịch KMnO 4 . (2) Sục khí Cl 2 vào dung dịch H 2 S. (3) Sục hỗn hợp khí thu được khi nhiệt phân Cu(NO 3 ) 2 vào nước. (4) Cho Na 2 CO 3 vào dung dịch AlCl 3 . (5) Cho HCl vào dung dịch Fe(NO 3 ) 2 . (6) Cho Fe 2 O 3 vào dung dịch HI. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa khử xảy ra là A. 3 B. 5 C. 6 D. 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai