Hóa học Lớp 12: Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào 100 ml dung dịch  N a 2 C O 3 xM và  K H C O 3 yM. Kết quả hiện tượng quan sát t

Hóa học Lớp 12: Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào 100 ml dung dịch  N a 2 C O 3 xM và  K H C O 3 yM. Kết quả hiện tượng quan sát thí nghiệm được ghi ở bảng sau: Thể tích dung dịch HCl (ml) 100 240 Hiện tượng Bắt đầu xuất hiện bọt khí Bắt đầu hết bọt khí thoát ra Tỉ lệ y : x có giá trị là: A. 0,40.            B. 0,25.           C. 1,25.           D. 2,50., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ