Hóa học Lớp 12: Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau : A. Nhiệt độ sôi của ankanol cao hơn so với ankanal

Hóa học Lớp 12: Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau : A. Nhiệt độ sôi của ankanol cao hơn so với ankanal có phân tử khối tương đương B. Phenol là chất rắn kết tinh ở điều kiện thường C. Metylamin là chất lỏng có mùi khai, tương tự như amoniac D. Etylamin dễ tan trong H 2 O, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ