Hóa học Lớp 12: Tìm phát biểu sai ? A. Kim loại kiềm là chất khử mạnh nhất trong số các kim loại ở mỗi chu k&igrave

Hóa học Lớp 12: Tìm phát biểu sai ? A. Kim loại kiềm là chất khử mạnh nhất trong số các kim loại ở mỗi chu kì trong bảng tuần hoàn. B. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp. C. Năng lượng ion hóa của các kim loại kiềm tương đối cao. D. Nhóm kim loại kiềm bao gồm các nguyên tố Li, Na, K, Rb, Cs, Fr., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ