Hóa học Lớp 12: Tên gọi của este có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử C 4 H

Hóa học Lớp 12: Tên gọi của este có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 có thể tham gia phản ứng tráng gương là: A. propyl fomat B. isopropyl fomat C. etyl axetat D. metyl propionat, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ