Hóa học Lớp 12: So sánh câu nào sau đây sai ? A. Fe ( OH ) 2 và Cr ( OH ) 2 đều là

Hóa học Lớp 12: So sánh câu nào sau đây sai ? A. Fe ( OH ) 2 và Cr ( OH ) 2 đều là bazơ, là chất khử và kém bền nhiệt. B. Al ( OH ) 3 và Cr ( OH ) 3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử. C. Al và Cr đều phản ứng với dung dịch HCl không theo cùng tỉ lệ số mol. D . BaSO 4 và BaCrO 4 đều là muối trung hòa không tan trong nước., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ