Hóa học Lớp 12: Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ A. Nilon-6,6 B. Polietilen C. Poli (vi

Hóa học Lớp 12: Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ A. Nilon-6,6 B. Polietilen C. Poli (vinyl clorua) D. Polibutađien, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ