Hóa học Lớp 12: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? A. Amilopectin B. Poli(metyl me

Hóa học Lớp 12: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? A. Amilopectin B. Poli(metyl metacrylat) C. Cao su thiên nhiên D. Poli(vinyl axetat)., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ