Hóa học Lớp 12: Phản ứng nào sau đây không xảy ra: A. CaO + CO 2 → CaCO 3 B. Ca(OH) 2 + CO 2 &ra

Hóa học Lớp 12: Phản ứng nào sau đây không xảy ra: A. CaO + CO 2 → CaCO 3 B. Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O C. CaCl 2 + MgCO 3 → CaCO 3 + MgCl 2 D. CaO + H 2 O → Ca(OH) 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ