Hóa học Lớp 12: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Fe 2 + có tính khử yếu hơn so với Cu? A. Fe + Cu 2 +

Hóa học Lớp 12: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Fe 2 + có tính khử yếu hơn so với Cu? A. Fe + Cu 2 + → Fe 2 + + Cu B. 2 Fe 3 + + Cu → 2 Fe 2 + + Cu 2 + C. Fe 2 + + Cu → Cu 2 + + Fe D. Cu 2 + + 2 Fe 2 + → 2 Fe 3 + + Cu, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ