Hóa học Lớp 12: Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H? A. Poli(vinyl axetat). B. Polieti

Hóa học Lớp 12: Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H? A. Poli(vinyl axetat). B. Polietilen. C. Poliacrilonitrin. D. Poli(vinyl clorua)., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H? A. Poli(vinyl axetat). B. Polieti”

 1. Chọn đáp án B

  A. Poli (vinyl axetat) là [-CH2-CH(OOCCH3)-]n.

  B. Polietilen là (-CH2-CH2-)n.

  C. Poli acilonitrin là [-CH2-CH(CN)-]n.

  D. Poli (vinyl clorua) là [-CH2-CH(Cl)-]n.

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ