Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng trán

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạ c . B. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol. C. Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol D. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H 2 S O 4 , đun nóng, tạo ra fructozơ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai