Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nh&aacut

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh, xoắn vào nhau tạo thành sợi xenlulozơ B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO 3 trong NH 3 C. Saccarozơ làm mất màu nước brom D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ