Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào dưới đây không đúng? A. Hiđro hóa chất béo lỏng thu được chất b&

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào dưới đây không đúng? A. Hiđro hóa chất béo lỏng thu được chất béo rắn B. Chất béo không tan trong nước và nặng hơn nước C. Thủy phân chất béo trong môi trường bazơ sẽ thu được xà phòng D. Chất béo là trieste của glixerol và axit béo, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ