Hóa học Lớp 12: Oxi hóa m gam ancol đơn chức X thu được 1,8m gam hỗn hợp Y gồm andehit, axit cacboxylic và nước. Chia hỗn hợp Y th&agrave

Hóa học Lớp 12: Oxi hóa m gam ancol đơn chức X thu được 1,8m gam hỗn hợp Y gồm andehit, axit cacboxylic và nước. Chia hỗn hợp Y thành 2 phần bằng nhau: – Phần 1: Tác dụng với Na dư, thu được 4,48 lít khí H 2 (đktc). – Phần 2: Tác dụng với AgNO 3 /NH 3 dư thu được a gam Ag. Giá trị của m và a là: A. 16 và 75,6. B. 12,8 và 64,8. C. 20 và 108. D. 16 và 43,2., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ