Hóa học Lớp 12: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 . B.

Hóa học Lớp 12: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 . B. 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 . C. 1s 2 2s 2 2p 4 3s 1 . D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ