Hóa học Lớp 12: Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây là ở trạng thái rắn? A. ( C 17 H 33 COO ) 3 C 3

Hóa học Lớp 12: Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây là ở trạng thái rắn? A. ( C 17 H 33 COO ) 3 C 3 H 5 . B. ( C 17 H 31 COO ) 3 C 3 H 5 . C. CH 3 COOC 2 H 5 . D. ( C 17 H 35 COO ) 3 C 3 H 5 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây là ở trạng thái rắn? A. ( C 17 H 33 COO ) 3 C 3”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ