Hóa học Lớp 12: Nung m gam hỗn hợp X gồm NaHC O 3 và CaC O 3 ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y, khí và hơi.

Hóa học Lớp 12: Nung m gam hỗn hợp X gồm NaHC O 3 và CaC O 3 ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y, khí và hơi. Cho Y vào nước dư, thu được 10 gam chất rắn Z không tan và dung dịch E. Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào E thu được 0,448 lít khí (đktc). Giá trị của m là A. 22,72.    B. 28,12.  C. 30,16.    D. 20,10., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ