Hóa học Lớp 12: Nung m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe 3 O 4 trong khí trơ, sau một thời gian, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thà

Hóa học Lớp 12: Nung m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe 3 O 4 trong khí trơ, sau một thời gian, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 50,27 gam muối và thoát ra 5,6 lít H 2 (đktc). Phần hai phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 3,36 lít H 2 (đktc) và còn lại phần rắn Z không tan. Hòa tan hoàn toàn Z trong dung dịch H 2 SO 4 (đặc, nóng, dư), thu được 4,032 lít SO 2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S +6 . Phần trăm khối lượng Al đã phản ứng là A. 50,0%. B. 66,7%. C. 75,0%. D. 83,3%., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai