Hóa học Lớp 12: Nhận xét nào sau đây đúng về độ ngọt của glucozơ và fructozơ so với đường mía? A. Cả ha

Hóa học Lớp 12: Nhận xét nào sau đây đúng về độ ngọt của glucozơ và fructozơ so với đường mía? A. Cả hai đều ngọt hơn. B. Cả hai đều kém ngọt hơn. C. Glucozơ kém hơn, còn fructozơ ngọt hơn. D. Glucozơ ngọt hơn, còn fructozơ kém ngọt hơn., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ