Hóa học Lớp 12: Người ta điều chế C 2 H 5 OH từ xenlulozơ với hiệu suất chung của cả quá trình là 60% thì khối lượng C 2 H

Hóa học Lớp 12: Người ta điều chế C 2 H 5 OH từ xenlulozơ với hiệu suất chung của cả quá trình là 60% thì khối lượng C 2 H 5 OH thu được từ 32,4 gam xeluluzơ là : A. 11,04 gam B. 30,67 gam. C. 12,04 gam. D. 18,4 gam., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ