Hóa học Lớp 12: Một loại gạo chứa 75% tinh bột. Lấy 78,28 kg gạo này nấu rượu etylic 40 o , quá trình này bị hao hụt

Hóa học Lớp 12: Một loại gạo chứa 75% tinh bột. Lấy 78,28 kg gạo này nấu rượu etylic 40 o , quá trình này bị hao hụt 40%. Khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml. Thể tích của rượu 40 o thu được là A. 56,26 lit B. 62,51 lit C. 52,42 lit D. 60 lit, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Một loại gạo chứa 75% tinh bột. Lấy 78,28 kg gạo này nấu rượu etylic 40 o , quá trình này bị hao hụt”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ