Hóa học Lớp 12: Monome dùng đề điều chế thủy tinh hữu cơ là A. CH 2 =C(CH 3 )–COOC 2 H 5 B. CH 2 =C(CH 3 )–COO

Hóa học Lớp 12: Monome dùng đề điều chế thủy tinh hữu cơ là A. CH 2 =C(CH 3 )–COOC 2 H 5 B. CH 2 =C(CH 3 )–COOCH 3 C. CH 3 COOCH=CH 2 D. CH 2 =CH–COOC 2 H 5 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ