Hóa học Lớp 12: Kim loại nào sau đây tác dụng được với FeCl 2 trong dung dịch? A . Mg. B . Cu. C . Fe. D . Ag.

Hóa học Lớp 12: Kim loại nào sau đây tác dụng được với FeCl 2 trong dung dịch? A . Mg. B . Cu. C . Fe. D . Ag., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ