Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm tinh bột, saccatozo và glucozo. thủy phân m gam X, lấy sản phẩm thu được tham gia phản ứng tráng gương thu được 43,2(g) A

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm tinh bột, saccatozo và glucozo. thủy phân m gam X, lấy sản phẩm thu được tham gia phản ứng tráng gương thu được 43,2(g) Ag. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m(g) X,thu được CO2 và 19,8(g) H2O.Biết các ohản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai