Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp A gồm 2 este đổng phân đơn chức phản ứng hoàn toàn với 0,03 mol NaOH thu được 5,56 gam chất rắn trong đ&oac

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp A gồm 2 este đổng phân đơn chức phản ứng hoàn toàn với 0,03 mol NaOH thu được 5,56 gam chất rắn trong đó có duy nhất một muối B (B có thể phản ứng với Br 2 tạo ra muối cacbonat). Hỗn hợp sản phẩm hữu cơ còn lại gồm 1 ancol và 1 andehit đều đơn chức phản ứng với không đến 0,03 mol Br 2 Nếu cho X phản ứng tráng bạc thì thu được 2,16 gam Ag. Đốt cháy A thu được 8,8 gam CO 2 cần V lít O 2 ở đktc. Giá trị của V là: A. 20,16 B. 5,04 C. 4,48 D. 5,6, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp A gồm 2 este đổng phân đơn chức phản ứng hoàn toàn với 0,03 mol NaOH thu được 5,56 gam chất rắn trong đ&oac”

 1. Giải đáp B

  B là HCOONa, gọi X là số mol muối HCOONa. Ta có:

  78x + 40(0,03 – x) = 5,56 Þ x = 0,02 Þ neste = 0,02 mol

  Gọi a và b lần lượt là số mol của andehit và ancol Þ a + b = n = 0,02 mol

  Do 2 este là đồng phân nên ancol và andehit có cùng số liên kết p. Gọi k là số liên kết n có trong một phân tử ancol và andehit, thì k(a + b) < 0,03 Þ k < l,5 Þ k = l

  Lại có: nC = 4 nên CTPT của A là C4H6O2

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ