Hóa học Lớp 12: Hòa tan hoàn toàn 23.2g hh FeO và Fe2O3  cần vừa đủ V lít dd HCL 1 M cô cạn dd dc 45.2g hh muối khan. Giá trị V là

Hóa học Lớp 12: Hòa tan hoàn toàn 23.2g hh FeO và Fe2O3  cần vừa đủ V lít dd HCL 1 M cô cạn dd dc 45.2g hh muối khan. Giá trị V là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ