Hóa học Lớp 12: Hòa tan Fe trong H N O 3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí chứa 0,03 mol N O 2 và 0,02 mol NO. Khối lượ

Hóa học Lớp 12: Hòa tan Fe trong H N O 3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí chứa 0,03 mol N O 2 và 0,02 mol NO. Khối lượng Fe bị hòa tan bằng A. 0,56 gam. B. 1,12 gam. C. 1,68 gam. D. 2,24 gam., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Hòa tan Fe trong H N O 3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí chứa 0,03 mol N O 2 và 0,02 mol NO. Khối lượ”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ