Hóa học Lớp 12: Giữa các ion CrO 4 2 – và ion Cr 2 O 7 2 – có sự chuyển hoá cho

Hóa học Lớp 12: Giữa các ion CrO 4 2 – và ion Cr 2 O 7 2 – có sự chuyển hoá cho nhau theo cân bằng hoá học sau Cr 2 O 7 2 – + H 2 O ⇄ 2 CrO 4 2 – + 2 H + +   Oxit Nếu thêm dung dịch H 2 SO 4 vào dung dịch K 2 CrO 4 thì sẽ có hiện tượng A . từ màu vàng chuyển màu da cam B. từ màu da cam chuyển màu vàng C. từ màu da cam chuyền thành không màu. D . từ màu vàng chuyến thành không màu, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Giữa các ion CrO 4 2 – và ion Cr 2 O 7 2 – có sự chuyển hoá cho”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ