Hóa học Lớp 12: Este đơn chức X có vòng benzen ứng với công thức phân tử C 8 H 8 O 2 . Biết X tham gia phản ứng tráng

Hóa học Lớp 12: Este đơn chức X có vòng benzen ứng với công thức phân tử C 8 H 8 O 2 . Biết X tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là A. 5. B. 3. C. 4 D. 6, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ