Hóa học Lớp 12: Dung dịch nào sau đây hòa tan được Cu(OH) 2 ở điều kiện thường? A. Propan-1,3-điol. B. Saccarozơ.

Hóa học Lớp 12: Dung dịch nào sau đây hòa tan được Cu(OH) 2 ở điều kiện thường? A. Propan-1,3-điol. B. Saccarozơ. C. Ancol etylic. D. Triolein., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai