Hóa học Lớp 12: Dung dịch CuSO 4 loãng được dùng làm thưốc diệt nấm. Để điều chế 800 gam dung dịch CuSO 4 5% thì khối lượ

Hóa học Lớp 12: Dung dịch CuSO 4 loãng được dùng làm thưốc diệt nấm. Để điều chế 800 gam dung dịch CuSO 4 5% thì khối lượng CuSO 4 .5H 2 O cần dùng là? A. 62,5 gam B. 40,0 gam C. 32,0 gam D. 25,6 gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Dung dịch CuSO 4 loãng được dùng làm thưốc diệt nấm. Để điều chế 800 gam dung dịch CuSO 4 5% thì khối lượ”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ