Hóa học Lớp 12: Đun nóng m gam glucozơ với lượng dư dung dịch  AgNO 3 trong NH 3 thì thu được 6,48 gam Ag. Giá trị của m là     A. 3,6.

Hóa học Lớp 12: Đun nóng m gam glucozơ với lượng dư dung dịch  AgNO 3 trong NH 3 thì thu được 6,48 gam Ag. Giá trị của m là     A. 3,6.     B. 5,13.     C. 3,24.     D. 5,4., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ