Hóa học Lớp 12: Đốt hoàn toàn m gam ancol etylic được 0,2 mol CO 2 . Đốt cháy hoàn toàn p gam axit axetic được 0,2 m

Hóa học Lớp 12: Đốt hoàn toàn m gam ancol etylic được 0,2 mol CO 2 . Đốt cháy hoàn toàn p gam axit axetic được 0,2 mol CO 2 . Khi thực hiện phản ứng este hoá giữa m gam ancol etylic với p gam axit axetic (có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác, hiệu suất 80%) thu được bao nhiêu gam este? A. 7,04. B. 8,8. C. 14,08. D. 17,6., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ