Hóa học Lớp 12: đốt cháy hoàn toàn 2.8g chất A đơn chức (C, H, O) cần 3.92l O2(đktc). Thu được sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O có tỉ lệ mol 3:2. Đun A với

Hóa học Lớp 12: đốt cháy hoàn toàn 2.8g chất A đơn chức (C, H, O) cần 3.92l O2(đktc). Thu được sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O có tỉ lệ mol 3:2. Đun A với H2O được axit hữu cơ B và ancol D,  biết dB/N2=2.571 A. CH2=CH-COO-CH2-CH=CH2 B. CH2=CH-COO-CH2-C(CH)  C. CH3-CH2-COO-CH2-C(CH)  D. CH2=CH-COO-CH=CH-CH3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai