Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam hỗn hợp 2 este đồng phân thu được 3,52 gam CO 2 và 1,44 gam H 2 O. Vậy h

Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam hỗn hợp 2 este đồng phân thu được 3,52 gam CO 2 và 1,44 gam H 2 O. Vậy hỗn hợp 2 este là A. CH 3 COOCH 2 CH 2 CH 3 và CH 3 CH 2 COOC 2 H 5 B. CH 3 COOCH 2 CH 2 CH 3 và CH 3 COOCH(CH 3 ) 2 C. CH 3 COOC 2 H 5 và C 2 H 5 COOCH 3 D. HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai