Hóa học Lớp 12: Để tác dụng hết với a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br 2 trong dung dịch. Gía trị của a bằng? A. 0,20

Hóa học Lớp 12: Để tác dụng hết với a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br 2 trong dung dịch. Gía trị của a bằng? A. 0,20 B. 0,30 C. 0,15 D. 0,25, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai