Hóa học Lớp 12: Để xà phòng hoá 10 kg chất béo (R-COO) 3 C 3 H 5 người ta đun chất béo với dung dịch chứa 1,3

Hóa học Lớp 12: Để xà phòng hoá 10 kg chất béo (R-COO) 3 C 3 H 5 người ta đun chất béo với dung dịch chứa 1,37 kg NaOH. Lượng NaOH dư được trung hoà bởi 500 ml dung dịch HCl 1,0M. Khối lượng glixerol và xà phòng nguyên chất thu được lần lượt là A. 1,035 kg glixerol và 11,225 kg xà phòng. B. 1,050 kg glixerol và 10,315 kg xà phòng. C. 1,035 kg glixerol và 10,315 kg xà phòng. D. 1,050 kg glixerol và 11,225 kg xà phòng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Để xà phòng hoá 10 kg chất béo (R-COO) 3 C 3 H 5 người ta đun chất béo với dung dịch chứa 1,3”

 1. Chọn đáp án C

  • mNaOH dư = 0,5 × 40 = 20 gam;

  mNaOH phản ứng = 1,37 – 0,02 = 1,35 kg.

  (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

  mC3H5(OH)3 = 923×40 × 1,35 = 1,035 kg.

  mxà phòng = mchất béo + mNaOH – mC3H5(OH)3 = 10 + 1,35 – 1,035 = 10,315 kg.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ