Hóa học Lớp 12: Dẫn khí H 2 vào bình đựng dung dịch chứa m gam glucozơ (xúc tác N i , t o ), thu đư

Hóa học Lớp 12: Dẫn khí H 2 vào bình đựng dung dịch chứa m gam glucozơ (xúc tác N i , t o ), thu được 10,92 gam sobitol. Biết hiệu suất phản ứng hiđro hóa glucozơ đạt 80%. Giá trị của m là A. 9,00 B. 17,28 C. 13,50 D. 8,64, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ