Hóa học Lớp 12: Dãy gồm các chất điện li mạnh là A. NaCl, AgNO 3 , Ba(OH) 2 , CH 3 COOH B. NaOH, H 2 SO 4 , CuSO 4

Hóa học Lớp 12: Dãy gồm các chất điện li mạnh là A. NaCl, AgNO 3 , Ba(OH) 2 , CH 3 COOH B. NaOH, H 2 SO 4 , CuSO 4 , H 2 O C. Fe(NO 3 ) 3 , Ca(OH) 2 , HNO 3 , H 2 SiO 3 D. CH 3 COONa, KOH, HClO 4 , Al 2 (SO 4 ) 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ