Hóa học Lớp 12: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với glucozơ là: A. Dung dịch Br 2 , Na, NaOH, Cu(OH) 2 , AgNO 3 /

Hóa học Lớp 12: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với glucozơ là: A. Dung dịch Br 2 , Na, NaOH, Cu(OH) 2 , AgNO 3 /NH 3 , H 2 và CH 3 COOH (xt: H 2 SO 4 đặc). B. Dung dịch Br 2 , Na, Cu(OH) 2 , AgNO 3 /NH 3 , H 2 . C. Cu(OH) 2 , AgNO 3 /NH 3 , H 2 và CH 3 COOH (xúc tác H 2 SO 4 đặc). D. Dung dịch Br 2 , Na, Cu(OH) 2 , NaOH, AgNO 3 /NH 3 , H 2 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ