Hóa học Lớp 12: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số bốn chất: HCOOH, CH 3 COOH, HCl, C 6 H 5 NH 2 (anilin). Giá

Hóa học Lớp 12: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số bốn chất: HCOOH, CH 3 COOH, HCl, C 6 H 5 NH 2 (anilin). Giá trị pH của các dung dịch trên cùng nồng độ 0,001M, ở 25°C đo được như sau: Chất X Y Z T pH 7,8 3,47 3,00 3,91 Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Chất X tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO 3 B. Chất T có thể được điều chế trực tiếp từ CH 3 -OH C. Chất Y không làm mất màu nước brom D. Chất Z tạo kết tủa trắng với nước brom, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ