Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ sau: NaOH X 1 X 2 X 3 → NaOH. Với X 1 , X 2 , X 3 là các hợp chất của natri. Vậy

Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ sau: NaOH X 1 X 2 X 3 → NaOH. Với X 1 , X 2 , X 3 là các hợp chất của natri. Vậy X 1 , X 2 , X 3 có thể tương ứng với dãy chất nào sau đây? A. Na 2 CO 3 , Na 2 SO 4 và NaCl. B. NaNO 3 , Na 2 CO 3 và NaCl. C. Na 2 CO 3 , NaCl và NaNO 3 . D. NaCl, NaNO 3 và Na 2 CO 3 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ