Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ phản ứng sau : c h ấ t   X   +   H 2 S O 4   →   F e S O 4

Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ phản ứng sau : c h ấ t   X   +   H 2 S O 4   →   F e S O 4   +   S O 2   +   H 2 O . Hãy cho biết, chất X có thể là chất nào trong số các chất sau: A. F e S O 3 . B . Fe. C. FeS. D. Tất cả đều thoả mãn., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai