Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ chuyển hóa Xenlulozo → t o + H 2 O / H + X → t o + d d   A g N

Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ chuyển hóa Xenlulozo → t o + H 2 O / H + X → t o + d d   A g N O 3 / N H 3 d ư Y → d d   H C l Z Trong sơ đồ trên, các chất X,Y,Z lần lượt là: A . glucozo, amino gluconat, axit gluconic. B . glucozo, amoni gluconat, axit gluconic. C . fructozo, amino gluconat, axit gluconic. D . fructozo, amoni gluconat, axit gluconic., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ